Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Międzynarodowa Konferencja on-line w PWSZ w Nysie

Blisko 100 uczestników z 7 krajów: Bośni i Hercegowiny, Indii, Malezji, Rumunii, Pakistanu, Polski, UK oraz Ukrainy, 5 równoległych paneli tematycznych z dziedziny ekonomii, globalizacji, prawa oraz komunikacji globalnej, multimediów w dydaktyce, literatury,  filozofii, lingwistyki i translacji, 28 key note speakers oraz ponad 30 zaprezentowanych artykułów - to bilans zorganizowanej w dniu 24.11.2020 przez PWSZ w Nysie konferencji on-line pt: "Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2020-BRCDGV" - III edycja.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez, Wydział Neofilologii PWSZ w Nysie, Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Punkt IEEF przy PWSZ w Nysie wraz z partnerami zagranicznymi: Patna University w Indiach i Ternopil Ivan Puluj National Technical University w Ukrainie.

I edycja konferencji miała miejsce w Nysie w 2017 roku, natomiast II edycja w roku 2019 w Tarnopolu na Ukrainie. Jej celem było stworzenie platformy dla profesjonalnej debaty z udziałem ekspertów z całego świata w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka oraz szans i zagrożeń, jakie ono z sobą niesie we współczesnym globalnym biznesie, a także komunikacji globalnej.

Wynikają one m.in. z faktu pojawienia się wieloaspektowego ryzyka i zagrożeń w dynamice tzw. "globalnej wioski", zwłaszcza w kontekście bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z globalną pandemią, której wszyscy jesteśmy świadkami.

PWSZ w Nysie współpracuje z Indiami od 2014 roku, co zaowocowało utworzeniem przy uczelni Punktu IEEF oraz wieloma wydarzeniami i projektami przy udziale partnerów z tego kraju. Realizowana jest także wymiana akademicka i studencka z partnerami z Indii w ramach programu ERASMUS+ oraz krótkie przyjazdy szkoleniowe i wizyty. W ramach współpracy na Wydziale Neofilologii PWSZ w Nysie na stanowisku wykładowcy zatrudniani są także nauczyciele akademiccy z Indii, czego przykładem może być dr Pradeep Kumar, który jednocześnie jest prezesem fundacji IEEF w Warszawie.

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK