Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wykład w Ziębicach

Dnia 27 grudnia dr Mariusz Kamiński przeprowadził wykład dla licealistów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach na zaproszenie nauczycieli języka angielskiego. Wykładowca przeprowadził prezentację nyskiej uczelni, zwracając szczególną uwagę słuchaczy na korzyści płynące ze studiowania w PWSZ. Jednym z omawianych zagadnień była specyfika studiowania na profilu praktycznym. Wykład połączony był z warsztatami w języku angielskim na temat umiędzynarodowienia angielskiego i wynikających z niego trudności w uczeniu się tego języka jako obcego. Zajęcia odbyły się w miłej atmosferze, a młodzież z wielką uwagą słuchała prowadzącego i chętnie brała udział w ćwiczeniach.

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK