Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Pierwsze spotkania w California State University, Bakersfield

W dniu 10 sierpnia 2021 r. odbyły się pierwsze oficjalne spotkania dr Agnieszki Kaczmarek z władzami California State University, Bakersfield (CSUB), w Stanach Zjednoczonych. Wykładowczyni z PWSZ w Nysie dotarła tam dzięki uzyskanemu stypendium, przyznawanemu przez Komisję Fulbrighta. Ten największy program stypendialny w Stanach Zjednoczonych niedawno obchodził swoją 75. rocznicę. Warto nadmienić, iż stypendystami tego programu byli uprzednio między innymi Sylvia Plath, John Steinbeck, Ursula K. Le Guin, Maya Angelou, Umberto Eco czy Juliusz Machulski – reżyser kultowych polskich filmów, Vabanku, Kingsajzu i Seksmisji.

Dzień rozpoczął się od spotkania z Profesorem Stevenem Frye’m, Dyrektorem Wydziału Anglistyki w CSUB, English Department, który jest także Prezesem Towarzystwa Cormaca McCarthy’ego (jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich) oraz redaktorem uznanej i cenionej pozycji krytyki literackiej The Cambridge Companion to Cormac McCarthy (serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Studentów, którzy wraz ze mną analizowali wybrane fragmenty The Road – that was one of my sources).

Następne spotkanie odbyło się z Panią Rektor CSUB, Lynnette Zelezny, również stypendystką Fulbrighta, która podjęła kwestię wzajemnej współpracy oraz dalszego rozwoju działalności International Book Club, zainicjowanej i prowadzonej przez Profesora Emersona Case’a oraz wspieranej w PWSZ w Nysie przez Profesor Alinę Dittmann, Panią Dziekan Wydziału Neofilologii.

Dr Kaczmarek spotkała się również z Profesorem Markiem Novakiem, Dziekanem Extended Education and Global Outreach, sekcji, której główną misją jest rekrutowanie zagranicznych studentów w celu umiędzynarodowienia uczelni, co w PWSZ w Nysie świetnie realizuje zespół współpracy międzynarodowej kierowany przez Panią mgr Annę Opałkę.

Kolejne owocne spotkanie z Panią Yuri Sakamaki, Dyrektorem International Student Success oraz American Language Institute and Study Abroad Programs, dotyczyło wymiany akademickiej między PWSZ w Nysie oraz CSUB w Kalifornii oraz możliwości podpisania umów partnerskich. Obie strony mają nadzieję na owocną i długoletnią współpracę, która pogłębi wzajemne zrozumienie oraz zapewni studentom i wykładowcom wymianę doświadczeń po obu stronach Atlantyku.

Z pozdrowieniami dla całej społeczności akademickiej PWSZ w Nysie,
dr Agnieszka Kaczmarek, Fulbright scholar

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK