Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Umowa partnerska między wydziałem Języków Obcych
Narodowego Uniwersytetu Iwana-Franko we Lwowie i Wydziałem Neofilologii PWSZ w Nysie

 

Oba wydziały zacieśniają długoletnią współpracę zmierzającą do ściślejszej wymiany studentów i docentów. Ubiegłoroczne wizyta przedstawicieli Uniwersytetu we Lwowie dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Prof. Dr Bohdana Maksymchuka i ówczesnej prorektor Prof. Dr. Mariyi Zubrytskiej, była okazją nie tylko do prezentacji oferty dydaktycznej i wymiany naukowej, ale także do przygotowania umowy partnerskiej miedzy wydziałami.

Umowa podpisana przez Rektora PWSZ w Nysie i Dziekana Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Lwowskiego weszła w życie we wrześniu 2019  r. przy okazji rewizyty wykładowców z Nysy - dziekan Wydział Neofilologii dr Aliny Dittmann, prodziekan mgr Małgorzaty Kurpiel. 

Partnerski Wydział Języków Obcych kształci rocznie w ramach studiów nauczycielskich, tłumaczeniowych i komunikacji interkulturowej ok. 2000 studentów i obejmuje m. in. filologie angielską, germańską, romańską z iberystyką oraz filologię klasyczną. Wydział posiada prawo doktoryzowania.

Instytuty działające w ramach wydziału to:

Department of English Philology
Department of French Philology
Department of Classical Philology
Department of German Philology
Department of Applied Linguistics and Translation Studies
Department of World Literature
Department of Intercultural Communication and Translation
Department of Foreign Languages For Natural Studies
Department of Foreign Languages for Humanities

Studenci PWSZ w Nysie obecnie mogą studiować na Uniwersytecie Lwowskim w ramach studiów Erasmusa. Aktualnie trwają prace nad zaplanowaniem wspólnej ścieżki kształcenia na studiach magisterskich dla studentów filologii obu uczelni.

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK