Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

SZKOLENIE DLA TŁUMACZY W RAMACH ZAJEĆ OFEROWANYCH PRZEZ NYSKĄ REGIONALNĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ

Dnia 24.02.2020 studenci filologii angielskiej i germańskiej uczestniczyli w wykładzie na temat: Warsztat tłumacza przysięgłego - tłumacz na rynku lokalnym i globalnym.

Wykład przeprowadził Pan Piotr Liniewski, tłumacz przysięgły języka angielskiego i hiszpańskiego, honorowy prezes i założyciel Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej. Studenci mieli okazję poznać specyfikę zawodu tłumacza, współpracy z organami Policji, sądami i kancelariami notarialnymi i dowiedzieć się, jakie kompetencje są kluczowe w tym zawodzie i jak można uzyskać kwalifikacje "tłumacza przysięgłego".

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK