Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Bardzo duże zainteresowanie studiami germanistyki w PWSZ w Nysie

Coraz częściej na rynku pracy poszukiwani są pracownicy z biegłą znajomością języka niemieckiego. Centra biznesu, przedsiębiorstwa usług nowoczesnych, poszukują pracowników z biegłą znajomością języka niemieckiego na Opolszczyźnie, w samym Opolu oraz województwach sąsiadujących. Jeśli ktoś słabo zna niemiecki, to w Niemczech liczyć może jedynie na minimalną stawkę godzinową – podkreślają specjaliści ds. rekrutacji w agencjach pracy. W minionych latach pojawiło się w Polsce mnóstwo niemieckich firm, które od osób przyjmowanych do pracy oczekują biegłej znajomości języka niemieckiego. To jeden z dowodów na to, że płynne władanie tym językiem ułatwia otrzymanie dobrze płatnej pracy, nie tylko w Niemczech i Holandii, ale przede wszystkim w Polsce.

Potrzebni są nie tylko pracownicy posługujący się biegle językiem niemieckim, ale i dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska. Trzeba również pamiętać, że na Śląsku, gdzie pewna część społeczeństwa posługuje się już językiem niemieckim, znając go w pewnym stopniu z domu, wymagane są specyficzne warunki nauczania języka niemieckiego, zwłaszcza wykwalifikowana kadra nauczycielska przygotowana do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Nie jest bowiem tak, że znajomość języka niemieckiego „z domu” wystarcza, by znaleźć dobre zatrudnienie, zwłaszcza, jeśli wymarzoną pracą nie jest praca fizyczna. Słownictwo wyniesione z domu jest to najczęściej język potoczny, który z powodzeniem wystarcza do codziennej komunikacji, niekoniecznie jednak jest wystarczający do pracy np. w biurze. Częstym zjawiskiem jest również, że młodzież posługująca się językiem niemieckim w domu, potrafi w tym języku rozmawiać, nie potrafi jednak po niemiecku płynnie i bezbłędnie pisać.

Filologia germańska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

W obecnej sytuacji studia w dużych miastach budzą obawy o zdrowie i bezpieczeństwo. Ale nie tylko z tego powodu warto zwrócić uwagę na państwowe uczelnie w miastach powiatowych. Oferują one bardzo często swoim studentom znacznie więcej możliwości. Ciekawą ofertę studiów ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, która rokrocznie weryfikuje swój program nauczania, dostosowując go do zmieniającego się rynku pracy. W bieżącym roku studiować można na dwóch specjalizacjach: nauczycielskiej z jedynym dobrze funkcjonującym w Polsce modułem przygotowującym do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz na specjalizacji: tłumacz w biznesie, przygotowanej jako nowoczesne „studia dualne” z myślą o osobach, pragnących znaleźć zatrudnienie w sektorze gospodarczym i nawiązać kontakt z nowoczesnymi przedsiębiorstwami już w trakcie studiów.

Studia na filologii germańskiej w Nysie mają profil praktyczny. Oznacza to zwiększoną liczbę godzin nauczania języka jak również większy wymiar praktyk zawodowych. Niedostrzeganym przez młodych ludzi walorem jest również fakt, że w mniejszej uczelni kontakt z prowadzącymi jest po prostu lepszy. Na nyskiej germanistyce profesorowie prowadzą zajęcia w grupie seminaryjnej liczącej najwyżej czternaście osób. Mała uczelnia to także paradoksalnie więcej miejsc praktyk i miejsc oferowanych na zagranicznych uczelniach, do których można wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+. PWSZ w Nysie ma 131 uczelni partnerskich z 40 krajów. Każdy student może wyjechać za granicę nawet na 12 miesięcy.

Zachęcamy do studiowania w PWSZ w Nysie. Trwa nabór i rejestracja online do 25 sierpnia.
Szczegóły na: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK