Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Filologia germańska PWSZ w Nysie – studia w kooperacji z instytucjami partnerskimi w Niemczech

Wywiad z absolwentką Agnieszką Nowak. 

 

Proszę się przedstawić.

Agnieszka Nowak, absolwentka kierunku filologia germańska w Nysie (2017 r.), przedsiębiorca, specjalista ds. zarządzania strategicznego i turystyki, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, hotelarz, dziennikarz, wykładowca akademicki.

Na czym polega Pani praca zawodowa?

Od 2004 r. prowadzę wraz z mężem, które jest również studentem PWSZ Nysa na kierunku język biznesu, własną firmę szkoleniowo-doradczą. Moja firma, 2BA doradztwo strategiczne, specjalizuje się we wsparciu doradczym dla jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Zakres doradztwa dotyczy strategicznego zarządzania w samorządzie lokalnym, marketingu terytorialnego, turystyki, pozyskiwania funduszy unijnych i współpracy międzynarodowej. Wcześniej zarządzałam jako menadżer obiektami hotelarskimi w Polsce, m.in. w Szklarskiej Porębie i Władysławowie. Jestem również aktywnym dziennikarzem – członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów i członkiem zespołu redakcyjnego TTG News – Dziennik Turystyczny.

Jakie staże, praktyki i inne zaangażowanie podczas studiów filologii germańskiej przyczyniło się do podniesienia Pani kompetencji?

Bodźcem do podjęcia studiów w PWSZ w Nysie na kierunku filologii germańskiej był plan rozszerzenia terytorialnego działalności firmy poza Polskę. Nawiązywanie i utrzymywania kontaktów w biznesowymi partnerami zagranicznymi, udział w międzynarodowych projektach i pozyskiwanie informacji wymagają znajomości języków obcych. Podczas studiów starałam się maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwości, jakie dawała uczelnia. Po pierwszym roku studiów wyjechałam na tygodniową praktykę do powiatu Mainz-Bingen – partnerskiego powiatu nyskiego i spędziłam pięć tygodni w Starostwie Powiatowym w Bingen. Następnie wzięłam udział w wyjeździe studyjnym do Haus Schlesien w Königswinter koło Bonn. Ponieważ bardzo mi się tam spodobało, aplikowałam o miejsce w tej instytucji na czterotygodniową praktykę wakacyjną. Spędziłam tam bardzo miło czas, gromadząc literaturę do mojej pracy licencjackiej, która była poświęcona kulturze zdrojowej w dawnym Hrabstwie Kłodzkim. Otrzymałam również stypendium DAAD na wakacyjny kurs języka niemieckiego na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster. Skorzystałam także ze stypendium z programu Erasmus+ na staż absolwencki. Już po obronie dyplomu wyjechałam na dwa miesiące do Düsseldorfu, do Fundacji Gerhart-Hauptmann-Haus.

Jakich porad udzieliłaby Pani kandydatom i studentom co do najlepszego wykorzystania możliwości związanych ze studiowanie filologii germańskiej w Nysie?

Uważam, że nie ma lepszego sposobu na doskonalenie obcego języka podczas studiów, niż wyjazd na studia, seminarium, czy praktykę do kraju, którego język studiujemy. Stanowi to doskonałe uzupełnienie do programu studiów realizowanych na kierunku filologii germańskiej w PWSZ w Nysie. Można nie tylko utrwalić zdobytą wiedzę, ale również pogłębiać kompetencje językowe i znajomość kraju. Taki wyjazd daje szansę poznawania historii, kultury i geografii, co jest równie ważne dla studentów kierunków filologicznych.

Dom Śląski – kawałek Śląska nad Renem - artykuł Agnieszki Nowak ukazał się w czasopiśmie Travel Trends Group.       

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK