Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi

W środę, 15 października, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk medycznych, instytucji społecznych oraz kadra naukowa i studenci kierunków medycznych i paramedycznych. 

Władze Uczelni reprezentował Kanclerz mgr Zbigniew Szlempo, który w swoim przemówieniu zapowiedział jeszcze większe zaangażowanie się PWSZ w Nysie w godne życie i funkcjonowanie osób starszych. Kanclerz zapowiedział także uruchomienie przez Uczelnię inteligentnego obiektu o nazwie” Champions 50+”, który będzie świadczył nowoczesne usługi na najwyższym poziomie dla seniorów.  

Przed rozpoczęciem merytorycznej części konferencji głos zabrali także wiceburmistrz Nysy Aleksandre Juszczak oraz pełnomocnik Rektora PWSZ w Nysie ds. UTW dr inż. Piotr Bernat.

Następnie rozpoczęto prelekcje zgodnie z programem konferencji >> zobacz program>>

"Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi" to druga z tego cyklu tematycznego konferencja, organizowana przez Instytut Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie. Celem konferencji było zaprezentowanie wielowymiarowości problemów geriatrycznych oraz propagowanie międzypokoleniowej współzależności, solidarności oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Dynamiczny proces starzenia się społeczeństw, także naszego, dostrzega się jako jedną z ważniejszych kwestii współczesnych czasów. Zadajemy sobie pytanie: jak lepiej i efektywniej troszczyć się o człowieka starszego aby jakość życia i kompleksowa opieka sprostały oczekiwaniom potrzebujących? Człowiek starszy chce być potrzebny, doceniany, partnersko traktowany. Zaspokojenie tych potrzeb daje szansę na lepsze, godniejsze życie.

Seniorzy to nie tylko osoby schorowane, potrzebujące opieki medycznej, to także osoby aktywne, które chcą czuć się potrzebne mimo sędziwego wieku.

Kolejne pokolenia seniorów są coraz bardziej świadome swoich praw i oczekiwań. Społeczne zaangażowanie seniorów może przynieść korzyści zarówno im samym jak i całemu społeczeństwu. Należy im to umożliwić i pomóc uwierzyć w ich możliwości i wciąż (pomimo mienionego czasu) duży potencjał.

Dodajmy, że konferencja została zorganizowana przez Instytut Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie.

Alicja Różyk-Myrta

Instytut Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie

Opublikowano: 20-10-2014

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK