Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Międzynarodowa konferencja w PWSZ w Nysie

W piątek, 7 grudnia, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk medycznych, instytucji społecznych oraz kadra naukowa i studenci kierunków medycznych i paramedycznych. 

Spotkanie rozpoczęła JM Rektor PWSZ w Nysie, prof. Zofia Wilimowska, która powitała licznie przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęła konferencję. Następnie Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr inż. Mariusz Kołosowski odczytał list otrzymany z Ministerstwa Zdrowia, w którym Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Beata Cholewka,  wyraża akceptację dla podjętego przez PWSZ w Nysie przedsięwzięcia. W części rozpoczynającej konferencję wystąpiła także Burmistrz Nysy, Jolanta Barska.

Następnie wystąpił prof. Andrzej Brodziak, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie. Profesor Brodziak przywitał uczestników i rozpoczął konferencję wygłaszając wykład na temat: „Próba wyjaśnienia spadku liczby urodzeń i wskaźnika dzietności w krajach europejskich poprzez weryfikację autorskiej, wieloczynnikowej hipotezy w oparciu o własne badania ankietowe”. Kolejne wystąpienia przebiegały zgodnie z harmonogramem konferencji (zobacz program konferencji .pdf)

Gościem specjalnym  Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn. "Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi" była doc. PhDr. Jana Kutnohorská z Czech. W konferencji, oprócz kadry naukowej PWSZ w Nysie, uczestniczyli także przedstawiciele PMWSZ w Opolu, PWSZ w Sanoku, oraz przedstawiciel firmy Nestle. Spotkanie zakończyła sesja studencka oraz dyskusja podsumowująca konferencję.

Należy podkreślić, że konferencja ściśle wpisała się w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Więzi Międzypokoleniowej.

Temat konferencji "Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi" nawiązuje do zmian demograficznych, jakie zachodzą w społeczeństwie. W naszym kraju w ciągu ostatnich 50 lat odsetek osób starszych zwiększył się o 100%: w roku 1950 seniorzy stanowili 8,2 % ludności, a w 2000 r. już 16,2%. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2020 osób starszych będzie około 22%. Tym samym, w niedalekiej przyszłości, co piąty mieszkaniec Polski będzie miał powyżej 60 lat. - Musimy wyjść naprzeciw problemom, które wiążą się ze starzeniem naszego społeczeństwa. Dlatego dążymy do tego, żeby starość przebiegała jak najbardziej harmonijnie. Osoby starsze także oczekują wyższej jakości życia, a my chcemy im w tym pomóc poprzez stworzenie interdyscyplinarnego modelu opieki nad osobami starszymi – tłumaczy mgr Agnieszka Wolińska z Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie.  – Chodzi o to, żeby wykwalifikować młodych ludzi oraz przygotować instytucje w których Ci wykwalifikowani pracownicy, nie tylko pielęgniarki i lekarze, ale także pracownicy socjalni, dietetycy, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, mogliby aktywnie pokierować opieką nad osobami starszymi oraz edukować rodziny osób starszych, które również mogłyby aktywnie uczestniczyć w opiece nad osobami starszymi. Stąd taki temat konferencji – dodaje mgr Agnieszka Wolińska.

Seniorzy to nie tylko osoby schorowane potrzebujące opieki medycznej, to także osoby aktywne, które chcą czuć się potrzebne pomimo sędziwego wieku.

Przejście na emeryturę, wcale nie musi wiązać się z zamknięciem pewnego etapu w życiu człowieka. Wręcz przeciwnie, może być doskonałym pretekstem do podjęcia nowych, życiowych wyzwań. Natomiast społeczne zaangażowanie seniorów może przynieść korzyści nie tylko im samym, ale także całym społecznościom.

Dodajmy, że PWSZ w Nysie, w tym roku akademickim, uruchomiła nową specjalność studiów na kierunku Zdrowie Publiczne - Aktywizacja osób starszych.

Konferencja odbyła się, 7 grudnia, w Auli Collegium Artium PWSZ w Nysie, przy ul. Obrońców Tobruku 5. Jej organizatorami byli: Instytut Pielęgniarstwa i Instytut Dietetyki PWSZ w Nysie.

Bartosz Bukała
rzecznik prasowy uczelni

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK