Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Uroczystości Czepkowania

12 maja, zgodnie z tradycją, studenci pierwszego roku Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie otrzymują białe czepki.

Uroczystość Czapkowania swoją obecnością zaszczycili:
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie profesor Przemysław Malinowski,
Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa, profesor Andrzej Brodziak,
Zastępca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa - doktor Agnieszka Wolińska,
Wykładowcy, asystenci i pracownicy Instytutu Pielęgniarstwa.
Uroczystość uświetnił koncert studentów Instytutu Jazzu pod kierownictwem magistra Romana Hudaszka.

Czepkowanie jest pierwszą i zarazem najważniejszą uroczystością każdej pielęgniarki. Jest to ceremonia nałożenia przyszłej pielęgniarce czepka - symbolu zawodu, a także znaku pierwszego stopnia wtajemniczenia zawodowego.

Podczas uroczystości studencci są zapoznawani z historią i symboliką białego czepka. Zadaniem czepkowania jest oddziaływanie na emocje i tworzenie hierarchii wartości. Czepkowanie tworzą:

  1. nakładanie czepka na głowę absolwentów pielęgniarstwa przez nauczyciela,
  2. złożenie przez uczniów ślubowania,
  3. odśpiewanie hymnu pielęgniarskiego.

Ślubowanie pielęgniarskie:
"Z głęboką czcią i dumą przyjmuję
Dany mi symbol pielęgniarki,
Ślubuję, że uczynię wszystko,
Aby stał się on w praktyce
Symbolem wszystkiego co dobre,
Ludzkie i szlachetne.
Będę przestrzegać zasad etyki zawodowej,
Rzetelnie przygotowywać się
Do przyszłej pracy zawodowej.
Zawsze będę służyć pomocą
Potrzebującym, słabszym i cierpiącym.
Ślubuję dbać o honor uczelni,
Wzbogacać jej tradycje i dorobek.
Ślubuję".

Akt nadania czepka jest symbolicznym wstąpieniem do zawodu. Od tego momentu studentki i studenci pielęgniarstwa mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Choć zwykło się twierdzić, że pielęgniarstwo to zawód typowo kobiecy, wybierają go także mężczyźni. Wszyscy studenci podkreślają, że pielęgniarstwo to zawód wyjątkowy, swoista misja.

Święto pielęgniarek przypada 12 maja, w dzień urodzin Florence Nightingale (1820 r.), brytyjskiej działaczki społecznej i pielęgniarki, którą środowisko uznało za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa. W 1860 roku w Londynie Florence założyła pierwszą szkołę pielęgniarstwa. Po jej śmierci, w uznaniu jej zasług, londyńczycy wznieśli pomnik poświęcony twórczyni pielęgniarstwa.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek (International Nurses Day) został ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku.

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK