Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

OGŁOSZENIE:

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację na szkolenia dla osób zarządzających centrum symulacji medycznej.

 • Kurs nr 1 k. z.: ‘"Szkolenie praktyczne dla osób zarządzających Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej"- przewidywana liczba godzin 16, szkolenie dla dwóch osób.

Rekrutacja trwa od dnia 26.02.2021 do dnia 10.03.2021 do godziny 14:00.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pwsz.nysa.pl 


OGŁOSZENIE:

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację na szkolenie dla pacjentów standaryzowanych.

Ogłoszenie skierowane jest do studentek/studentów wszystkich pozamedycznych kierunków studiów w PWSZ w Nysie oraz do studentek/studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy odgrywając role pacjenta w różnych sytuacjach medycznych chcieliby wspomóc proces kształcenia realizowany metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie. 

 • Kurs nr 1 ps. "Szkolenie dla pacjentów standaryzowanych"– przewidziana liczba osób: 3

Rekrutacja trwa od dnia 26.02.2021 do dnia 23.03.2021r.

Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu proszę przesłać na adres e-mail: ipiel@pwsz.nysa.pl 


OGŁOSZENIE:

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” ogłasza rekrutację na szkolenia dla nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo – część pierwsza. 

 • Kurs nr 1n.: „Szkolenie praktyczne trenera symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie” – przewidziana liczba osób: 12 
 • Kurs nr 2n.: „Szkolenie praktyczne trenera symulacji w zakresie przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie - pośrednia wierność (PW) „ – przewidziana liczba osób: 10 
 • Kurs nr 3n.: „Szkolenie praktyczne trenera symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie” – przewidziana liczba osób: 10 
 • Kurs nr 4n.: „Szkolenie praktyczne egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie” – przewidziana liczba osób: 9 
 • Kurs nr 5n.: ”Podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego” – przewidziana liczba osób: 12 

Rekrutacja trwa od dnia 26.02.2021 do dnia 05.03.2021 do godziny 14:00.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pwsz.nysa.pl 


OGŁOSZENIE:

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu „Efektywne i nowoczesne kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację studentów  kierunku pielęgniarstwo na szkolenia w zakresie osiągania efektów uczenia się w kształceniu metodami symulacji medycznej. 

 • Kurs nr 1 s.: „Szkolenie symulacyjne dla studentów kierunku pielęgniarstwo”, szkolenie wyjazdowe – przewidziana liczba osób: 10 
 • Kurs nr 2 s.: „Szkolenie z zakresu symulacji niskiej wierności (NW) dla studentów kierunku pielęgniarstwo” – przewidziana liczba osób: 56 
 • Kurs nr 3s.: „Szkolenie z zakresu symulacji pośredniej wierności (PW) dla studentów kierunku pielęgniarstwo” – przewidziana liczba osób: 56 
 • Kurs nr 4 s.: „Szkolenie z zakresu symulacji wysokiej wierności (WW) dla studentów kierunku pielęgniarstwo” – przewidziana liczba osób: 56 
 • Kurs nr 5 s.: „Szkolenie z zakresu nowych metod egzaminowania praktycznego (OSCE) dla studentów kierunku pielęgniarstwo” – przewidziana liczba osób: 56 

Rekrutacja trwa od dnia 26.02.2021 do dnia 10.03.2021 do godziny 14:00.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pwsz.nysa.pl 


OGŁOSZENIE: 

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo informuje o realizacji kształcenia praktycznego na studiach I stopnia w roku akademickim 2020/2021 w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w ramach trwania projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Kształceniem w MCSM zostali objęci wszyscy studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W MCSM W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021


OGŁOSZENIE:

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację na  szkolenia dla techników i informatyków symulacji medycznej. 

 • Kurs nr 1.kd. "Szkolenie praktyczne dla techników symulacji medycznej w pracowniach wysokiej wierności".
 • Kurs nr 2.kd. „Szkolenie praktyczne dla informatyka symulacji medycznej: staż praktyczny w Centrum Symulacji Medycznej”. 

Rekrutacja trwa od dnia 26.02.2021 do dnia 10.03.2021 do godziny 14:00.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pwsz.nysa.pl.

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK