Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie prowadzi rekrutację na studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił pozwolenia nyskiej Uczelni na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Trwa już rekrutacja online na studia przez stronę internetową Uczelni: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Na studiach magisterskich mogą kształć się wszyscy studenci, którzy ukończyli studia I stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, także wszyscy, który ukończyli studia mgr inż. (np. na innych kierunkach). Uczelnia uruchomiła też nowe specjalności na kierunku, które odpowiadają potrzebom rynku pracy i trendom w gospodarce.

1. specjalność: zrównoważona, czystsza produkcja – nawiązuje do studiów I stopnia, poszerza ich zakres o operacyjno-taktyczne zarządzanie w sferze zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i recyrkulacji dóbr w odniesieniu do idei zrównoważonego rozwoju.

Obecnie w przedsiębiorstwach coraz częściej w strukturze organizacyjnej powstają specjalne grupy projektowe ds. czystszej produkcji, zarządzania energią, które tworzą system zarządzania środowiskiem, dlatego też rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów. Wynika to również z dostosowania przedsiębiorstw do standardu ISO 14001, ISO 50001 lub rozporządzenia EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme - to unijny system certyfikacji środowiskowej).

2. specjalność: logistyka produkcji

Na rynku pracy, poszukiwani są specjaliści potrafiący zwiększyć efektywność wykorzystania zarówno środków trwałych, jak i zasobów ludzkich w procesach produkcyjnych, którzy znają i wykorzystują instrumenty doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, w tym techniki „produkcji odchudzonej”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie rozwija współpracę z firmą UMICORE, która buduje innowacyjny zakład komponentów baterii do pojazdów elektrycznych w Radzikowicach pod Nysą. Firma pozytywnie oceniła ofertę prowadzonych kierunków studiów w kontekście możliwości zapewnienia wykwalifikowanej kadry oraz elastyczność Uczelni w dostosowywaniu programów studiów do potrzeb rynku pracy, w tym planu uruchomienia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Podczas późniejszych spotkań z władzami Uczelni oraz samorządu terytorialnego przedstawiciele Firmy wskazywali, że jedną z przesłanek, dla których zdecydowano się na wybudowanie fabryki właśnie w okolicach Nysy, jest wyższa uczelnia w Nysie kształcąca na profilu praktycznym.

W PWSZ w Nysie planowane jest także utworzenie Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju jako jednostka świadcząca usługi badawcze i edukacyjne dla różnych podmiotów, firm oraz instytucji. Wyposażenie nowego Centrum oraz planowana w przyszłości do budowy elektrownia fotowoltaiczna posłużą m.in. do realizacji zajęć na specjalności związanej z elektro-mobilnością, innych projektów edukacyjnych oraz wdrażania idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Tym, co wyróżnia kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w PWSZ w Nysie jest przywiązywanie wagi do zdobywania umiejętności praktycznych. Zdobyta wiedza - dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej - zamieniana jest na praktykę w nowoczesnych laboratoriach. To daje ogromną szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Studenci sami proponują tematy prac dyplomowych, a praktyka zawodowa ma pomóc im w realizacji wybranego tematu. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji należy też uważać za jeden z najbardziej uniwersalnych pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK