Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Sukces naszego studenta w konkursie na najlepszą pracę inżynierską

Pan Mariusz Kościelny, absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zajął II miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A pod patronatem Premiera RP na najlepszą pracę inżynierską w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków. Promotorem pracy inżynierskiej jest dr inż. Piotr Bernat.

W trybie zdalnym w listopadzie br. zorganizowano konferencję „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu”. Podczas wydarzenia dyskutowano o kształceniu pracowników w nowoczesnej gospodarce oraz o tym jakie wyzwania Przemysł 4.0 niesie dla rynku pracy. Odczytano listę  laureatów i wyróżnionych w II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa ARP na najlepsze prace magisterską, inżynierską i licencjacką.

Informację o nagrodzie Pan Mariusz przyjął z ogromnym zadowoleniem: - To wspaniała wiadomość, kiedy Promotor do mnie zadzwonił byłem w szoku, nie mogłem uwierzyć, że w kategorii, w której startowałem moja praca okazała się być najlepszą w Polsce! Pracowaliśmy nad pracą dość długo. Wystarczy powiedzieć, że pracę przesłałem Panu doktorowi we wrześniu 2019 roku, a broniłem jakieś pół roku później…

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców i pracodawców, którzy dostrzegli problem dotyczący pozyskania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, zainicjowała program „Kadry dla Przemysłu”. Celem programu jest pobudzenie dyskusji na temat sposobów dostosowania systemu edukacji do wymagań rynku pracy oraz rozwijanie współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw.

- Praca poświęcona jest aktualnym problemom wielu przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, czyli poprawie organizacji pracy. Zaproponowane w niej rozwiązania, są dedykowane firmie w której pracuję, Unia Machines Zakład Produkcyjny z siedzibą w Brzegu. Jest to przedsiębiorstwo z długimi tradycjami. Zresztą niektóre z tych rozwiązań już zostały wdrożone, a pozostałe są w trakcie, sama metodyka też może być przenoszona na inne organizacje. Praca zawiera innowacyjne rozwiązania organizacyjne przekładające się na „płynięcie procesu” i poprawę organizacji miejsc i warunków pracy – mówi absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Nysie, Mariusz Kościelny.  

Tematyka II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa ARP dla autorów najlepszych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich dotyczyła oddziaływania technologii na rzecz zaawansowanego przemysłu, otoczenia okołobiznesowego, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków oraz informatyki.

Pełna lista laureatów: https://kadrydlaprzemyslu.pl/#Nagrody

 

Trzy pytania do laureata – absolwenta PWSZ w Nysie:

Jak zareagowali w firmie na wieść o Pana sukcesie? Już wiedzą?

- Byli bardzo dumni. Dostałem gratulacje od Pana Dyrektora Krzysztofa Piekarczyka. Pewnie jeszcze nie wszyscy zdążyli się dowiedzieć…

Co by Pan powiedział młodym osobom stojącym przed wyborem przyszłej drogi zawodowej?

- Młodszym i starszym, wszystkim mogę powiedzieć, że warto być inżynierem
i podchodzić do tego, co się robi z pasją. I na takich ludzi z pasją trafiłem w PWSZ w Nysie. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji wybrałem po przeczytaniu - dodajmy lata temu - że Pan inż. Marcin Szpakowicz zaprojektował i wykonał ploter frezująco-grawerujący, taką maszynę CNC. Pamiętam, że zrobiło to na mnie duże wrażenie. Dziś mam z nim kontakt, Pan inż. M. Szpakowicz jest moim e-kolegą, bo też już jestem inżynierem. Skończyłem ten sam kierunek. Można powiedzieć czekamy na kolejnych.

Kilka słów od siebie na zakończenie ?

- Pozdrawiam małżonkę Katarzynę i dwóch kochanych synów Tymoteusza oraz Nikodema, bo rodzina jest dla mnie najważniejsza. Pozdrowienia dla wszystkich dyplomantów Pana dr. P. Bernata od najmłodszego kolegi inżyniera, czyli ode mnie… a do studentów studiujących zarządzanie i inżynierię produkcji, jeśli chcielibyście się ode mnie czegoś dowiedzieć o pracy, czy „studiowaniu” służę pomocą.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK