Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Pomysł i praca studenta PWSZ w Nysie nagrodzona

Pan inż. Bartosz Widepuhl, tegoroczny absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji został laureatem tegorocznego konkursu na najlepsze prace inżynierskie organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Oddziału Sudeckiego. Praca, która została napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Dudy dotyczyła wykonania projektu zrobotyzowanego stanowiska do lutospawania zbiorników paliwowych. Komisja oceniająca nadesłane do konkursu prace doceniła praktyczny charakter pracy oraz osiągnięte efekty. Na podstawie pracy dyplomowej, w przedsiębiorstwie, w której zatrudniony był autor pracy, zostało przygotowane stanowisko do przeprowadzania operacji lutospawania. Wykonano również wewnętrzne próby technologiczne, a uzyskane próbki i wstępną instrukcję technologiczną spawania przesłano do instytucji badawczej w celu potwierdzenia skuteczności opracowanej metody. Co zostało potwierdzone przyznaniem certyfikatu wydanego przez akredytowane laboratorium badawcze.

Praca inżynierska Pana Bartosza Widepuhl jest potwierdzeniem dobrego przygotowania absolwentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji do zawodu, które dodatkowo procentuje, gdy łączy się zdobytą wiedzę z pasją i zainteresowaniem w zakresie doskonalenia procesów produkcji.

Dyplom oraz nagrodę w konkursie laureatowi wręczyli prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Mariusz Kołosowski oraz dyrektor RCTWiTI dr inż. Piotr Chwastyk.

Tym, co wyróżnia kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w PWSZ w Nysie jest przywiązywanie wagi do zdobywania umiejętności praktycznych. Zdobyta wiedza - dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej - zamieniana jest na praktykę w nowoczesnych laboratoriach. To daje ogromną szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Studenci sami proponują tematy prac dyplomowych, a praktyka zawodowa ma pomóc im w realizacji wybranego tematu. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji należy też uważać za jeden z najbardziej uniwersalnych pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

W bieżącym roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił pozwolenia na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Nysie. Na studiach magisterskich mogą kształć się wszyscy studenci, którzy ukończyli studia I stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, także wszyscy, który ukończyli studia mgr inż. (np. na innych kierunkach). Uczelnia uruchomiła też nowe specjalności na kierunku, które odpowiadają potrzebom rynku pracy i trendom w gospodarce:

- specjalność: zrównoważona, czystsza produkcja – nawiązuje do studiów I stopnia, poszerza ich zakres o operacyjno-taktyczne zarządzanie w sferze zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i recyrkulacji dóbr w odniesieniu do idei zrównoważonego rozwoju.

- specjalność: logistyka produkcji - na rynku pracy, poszukiwani są specjaliści potrafiący zwiększyć efektywność wykorzystania zarówno środków trwałych, jak i zasobów ludzkich w procesach produkcyjnych, którzy znają i wykorzystują instrumenty doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, w tym techniki „produkcji odchudzonej”.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK