Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Informatyka – atrakcyjne studia z zakresu nauk technicznych

Wydział Nauk Technicznych zaprasza kandydatów na studia. Rekrutacja na studia inżynierskie na kierunku informatyka (dzienne oraz zaoczne) – podobnie jak na wszystkich kierunkach – odbywa się elektronicznie na stronie: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Rynek pracy potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów – inżynierów w prężnie rozwijających się dziedzinach nowych technologii i systemów informatycznych. PWSZ w Nysie oferuje studentom informatyki atrakcyjne specjalności: bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe.

Program studiów na poszczególnych specjalnościach gwarantuje wykształcenie w dziedzinie multimediów, systemów tworzenia gier, zaawansowanej animacji, grafiki 2D i 3D, nowoczesnych technologii baz danych, systemów sieciowych i rozproszonych oraz systemów mobilnych, jak również obszernej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. W roku akademickim 2018/2019 kierunek informatyka uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej do roku akademickiego 2025/2026.

Kadra Wydziału Nauk Technicznych na kierunku informatyka posiada bogate doświadczenie zawodowe i managerskie zdobyte w różnych firmach sektora IT, które wykorzystywane jest podczas prowadzenia zajęć. Większość zajęć realizowana jest w formie warsztatowej, laboratoryjnej i projektowej.

Absolwenci kierunku posiadają znajomość standardowych i nowoczesnych metod oraz algorytmów informatyki, umożliwiającą samodzielne i zespołowe rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym ich analizę, implementację, realizację i weryfikację projektów informatycznych (systemów mobilnych i wielodotykowych, aplikacji chmurowych). Absolwent informatyki PWSZ w Nysie biegle programuje w kilku językach programowania, umie wykorzystywać i administrować najnowszymi serwerowymi platformami operacyjnymi Windows Serwer i Linux, usługami SaaS/IaaS, a także projektuje i realizuje systemy internetowe, bazy danych oraz sieci komputerowe.

Studenci mają do dyspozycji profesjonalne oprogramowanie i najnowszej generacji komputery. Korzystają z pakietu Microsoft Imagine Premium oraz firmy Autodesk. W PWSZ w Nysie działa sieć światłowodowa łącząca ze sobą wszystkie budynki Uczelni, tworząca dużą sieć kampusową zwaną Nyską Siecią Akademicką. Wydział współpracuje z firmami IT, m.in. studenci biorą udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych pracowników.

Po studiach absolwenci informatyki PWSZ w Nysie mogą podejmować pracę:

    • przy wytwarzaniu oprogramowania Web i .Net, wdrażaniu systemów urządzeń mobilnych oraz jako specjaliści ds. testowania (specjalistyczne systemy internetowe) - przy wdrażaniu systemów i sieci komputerowych (specjalistyczne systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo systemów i sieci),
    • przy tworzeniu gier, rozszerzonej rzeczywistości, grafiki, webmaster, administrator www (specj. gry komputerowe i multimedia),
    oraz mogą prowadzić firmy informatyczne.

Tajniki animacji i efektów specjalnych - warsztaty dla studentów informatyki

Audycja radiowa z udziałem studentów i wykładowców kierunku informatyka - "Społeczeństwo cyfrowe - nowe systemy i komputery" 

Wydział Nauk Technicznych - kierunek informatyka, PWSZ w Nysie © 2019   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK