Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Zapraszamy do zapoznania się i do udziału w projekcie: "W DRODZE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - projekt szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorców z województw opolskiego, śląskiego i łódzkiego".

Projekt ma za zadanie zapewnić dostęp mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z ww. województw do praktycznej wiedzy z obszaru ubiegania się o zamówienia publiczne. Skierowany jest do 450 przedsiębiorców i ich pracowników z 225 przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie województw śląskiego, opolskiego i łódzkiego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji poprzez udział w szkoleniach i sesjach z doradcą w obszarze pozwalającym na zdobycie przewagi na rynku. Pozwoli to przedsiębiorstwom na ubieganie się o zlecenia z segmentu rynku dotychczas dla nich niedostępnego oraz wyrównania szans w stosunku do innych graczy obecnych na rynku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://pzp-szkolenia.pl/


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Zobacz nasz profil na FACEBOOK