Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Spotkanie informacyjne projekty RPO WO: Infrastruktura usług społecznych

Planujesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy, poszukujesz dofinansowania ze środków unijnych? Przyjdź koniecznie na spotkanie informacyjne w dniu 18.04.2017

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nysie

Zapraszają na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych, w tym działania wspierające integrację rodzin.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 kwietnia 2017 r. w godz. 12:30-14.45 - Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych, ul. Obrońców Tobruku 5 (sala nr.4)

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach ww. konkursu (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników LPI oraz OCRG.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nysie, pod numerem telefonu: 77/44-82-586, 77/44-89-963 lub adresem e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl.
Więcej informacji: http://rpo.ocrg.opolskie.pl/nabor-130-10_1_2_infrastruktura_uslug_spolecznych.html

Zapraszamy serdecznie!

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Zobacz nasz profil na FACEBOOK