Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Spotkanie z firmą Falck Medycyna - podsumowanie

7 czerwca 2017r. w Collegium Medicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w ramach programu Biura Karier "Poznaj firmę - znajdź pracę" miała miejsce prezentacja duńskiej firmy medycznej Falck Medycyna.

Obecny na spotkaniu dyrektor firmy Falck przybliżył m.in. krótką historię firmy, jej profil działania, misje oraz wartości jakimi się kieruje. Falck należy do skandynawskiej grupy Falck, która w ostatnich latach rozwinęła swoją aktywność w wielu krajach świata. Obecnie grupa Falck zatrudnia 30 000 osób, działa na 5 kontynentach w 45 krajach świata. Posiada ponad 100 letnie doświadczenie w ratownictwie, usługach assistance, bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Cel działalności Falck, to również edukacja - doświadczeni ratownicy-instruktorzy Falck Medycyna prowadzą szereg szkoleń dla kadr medycznych jak również osób niezwiązanych z medycyną.

Wartości wyznawane przez Falck to

  • dostępność - bycie zawsze gotowym,
  • wiarygodność - dotrzymywanie obietnic,
  • kompetencja - stałe doskonalenie umiejętności,
  • szybkość - reagowanie szybko i z poświęceniem,
  • skuteczność - szukanie rozwiązań, a nie problemów,
  • bycie pomocnym - oferowanie wsparcia zawsze, gdy jest potrzebne.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w maju zawarła umowę o współpracy z firmą Falk Medycyna. W ramach tej umowy studenci kierunku ratownictwo medyczne mają możliwość odbycia wakacyjnych praktyk studenckich w oddziałach firmy Falk na terenie województwa opolskiego, jak również możliwość podjęcia pracy.

Studentów zainteresowanych odbyciem praktyki w firmie prosimy o kontakt pod adresem:
Małgorzata Mikuła
m.mikula@falck.pl
Falck Medycyna Sp. z o. o.
Biuro Regionalne w Opolu
ul. Gosławicka 2, 45-446 Opole

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Zobacz nasz profil na FACEBOOK