Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Zawodowcy z Nysy - Stefan Chałat

Stefan Chałat, absolwent kierunku informatyka (2005 r.), administrator sieci we Wrocławiu, nauczyciel przedmiotów zawodowych, instruktor CISCO, żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu.

Gdzie obecnie Pan pracuje i jak długo?
Obecnie pracuję w Zespole Szkół Nr 1 we Wrocławiu. Jestem zatrudniony na stanowisku administratora sieci, prowadzę również zajęcia dydaktyczne jako nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych takich jak: sieci komputerowe - projektowanie, wykonanie, administrowanie, tworzenie aplikacji internetowych, naprawa komputera osobistego, przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.

Dodatkowo jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjne we Wrocławiu z zakresu egzaminowania z kwalifikacji informatycznych E.12, E.13, E.14. W szkole zajmuję się Lokalną Akademią CISCO, gdzie jestem administratorem i instruktorem z uprawnieniami CCNA Security, CCNA ITN, CCNA RSE, CCNA RS, CCNA SN, ITE. W obecnym miejscu pracy pracuję 5 lat.

Czym chciałaby się Pan pochwalić - może jakieś sukcesy zawodowe?
Moje sukcesy zawodowe to:

  • realizacja awansu rozwojowego nauczycieli - obecnie staż na minowanie,
  • zdobycie uprawnień CISCO,
  • opiekun mini projektu badawczego pt. "Zbudowanie quadrocoptera w celu badania możliwości wykorzystania zaawansowanej techniki komputerowej w poszukiwaniach na obszarach miejskich oraz pozamiejskich". Który został wyróżniony w konkursie dolnośląskim. Link do materiałów: https://www.zs1.wroc.pl/2015/03/31/wysoka-ocena-z-realizacji-mini-projektu-badawczego-iiiiv-miejsce,
  • wdrożenie i integracja chmury Office 365 Microsoft z lokalną domeną ZS1,
  • sukcesywne rozwijanie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Nr 1 we Wrocławiu podnosząc jakość kształcenia w obszarze informatycznym,
  • odznaczenie brązowym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" przez Ministra Obrony Narodowej,
  • odznaczenie medalem "Pro Patria",
  • organizacja największego turnieju CS::GO dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

Czy ma Pan jakieś pasje/hobby/zainteresowania?
Moje zainteresowania to służba wojskowa - od 2010 roku jestem żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu. Dodatkowo jestem Dowódcą JS 2013 Wrocław Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego. W ramach certyfikacji MON w programie "Paszport" dowodzę komponentem Oleśnickim. Interesuję się bezpieczeństwem informatycznym pod kątem wojskowości. Uczestniczę w szkoleniach z czarnej, zielonej, czerwonej taktyki. Jestem certyfikowanym ratownikiem pola walki, posiadam przeszkolenie w zakresie SERE A i B. Jestem instruktorem strzelectwa sportowego i bojowego.

Strzelectwo to moja kolejna pasja. Aktualnie jestem na etapie uzyskania patentu strzeleckiego, zainteresowałem się strzelectwem IPSC. W wolnych chwilach uprawiam sport enduro MTB.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Zobacz nasz profil na FACEBOOK