Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Praktyki pilotażowe studenta Wiktora Wiśniewskiego.

Student III roku kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji odbywa praktyki pilotażowe w Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Famad Sp. z o.o. w Paczkowie.

Wiktor Wiśniewski, student III roku Zarządzania i inżynierii produkcji realizuje płatne praktyki pilotażowe w firmie Famad, specjalizującej się w produkcji urządzeń stosowanych w procesach związanych z technologią obróbki i uszlachetniania drewna. Pan Wiktor podnosi swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności z zakresu komputerowego wspomagania projektowania oraz zarządzania jakością procesów produkcyjnych.

Projekt pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju i ma ułatwić przyszłym absolwentom wejście na rynek pracy. Natomiast uczelniom daje możliwość poszerzenia współpracy z przedsiębiorstwami pod względem badawczym i dydaktycznym. Więcej o projekcie http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=47,1145,0,0,88&ak=86,6236,0

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Zobacz nasz profil na FACEBOOK