Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Zakończenie I etapu praktyk pilotażowych w Zakładzie Karnym.

Studenci III roku Bezpieczeństwa wewnętrznego kończą praktyki pilotażowe w Zakładzie Karnym w Nysie.

I etap praktyk pilotażowych realizowanych w Zakładzie Karnym w Nysie dobiega końca. Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego przez ostatnich sześć miesięcy poznawali specyfikę i strukturę pracy w Zakładzie Karnym, zdobywając przy tym umiejętności i doświadczenie odpowiednie dla kierunku studiów.
Projekt pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju i ma ułatwić przyszłym absolwentom wejście na rynek pracy. Natomiast uczelniom daje możliwość poszerzenia współpracy z przedsiębiorstwami pod względem badawczym i dydaktycznym.

Więcej o projekcie http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=47,1145,0,0,88&ak=86,6236,0

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Zobacz nasz profil na FACEBOOK