Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Studenci opracowali pomysły na wyróżniającą się firmę – warsztaty dla przedsiębiorczych studentów

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie oraz koło naukowe Lingua Oeconomica 19 grudnia 2017 zorganizowali warsztaty z zakresu budowania pomysłów na wyróżniające się firmy. 

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody tworzenia koncepcji biznesowych – Business Model Canvas, uczestnicy warsztatów wypracowali 3 kompleksowe modele własnej firmy.   Końcowym efektem były prezentacje studentów ich gotowy pomysłów na biznes przedstawione w formie krótkich wystąpień inwestorskich Investor Pitch Desk.

Warsztaty poprowadził pracownik Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie,  doradca zawodowy, specjalista z zakresu tworzenia startup’ów i rozwoju akademickiej przedsiębiorczości -  mgr inż. Bartłomiej Kozak.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK