Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Zawodowcy - projektanci 2D i 3D zakończyli specjalistyczny kurs

W listopadzie i grudniu 2017 roku, Instytut Nauk Technicznych oraz Biuro Karier PWSZ w Nysie zorganizowały kurs obejmujący 60 godzin zajęć z zakresu obsługi programów AutoCAD (2D), Autodesk Inventor (3D) oraz EdgeCAM.

Kurs organizowany jest rokrocznie przez Biuro Karier PWSZ w Nysie głównie dla studentów i absolwentów Uczelni, jednak w tym roku uczestnikami szkolenia oprócz studentów byli również szkoleniowcy z Zakładu Karnego w Nysie.

Uczestnicy zostali przygotowani do wykonywania projektów 2D i 3D co jest dla nich bardzo dużym atutem w wykonywaniu obecnej oraz przyszłej pracy zawodowej.

Wszyscy uczestnicy kursu z wynikiem pozytywnym zaliczyli egzamin końcowy i otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.

A jakich specjalistycznych umiejętności wymaga Twój przyszły pracodawca? Zgłoś się do Biura Karier PWSZ w Nysie, a pomożemy Tobie w zdobyciu niezbędnych umiejętności praktycznych.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK