Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Wsparcie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w przedsiębiorstwach – spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne pt.:

2.1.2  Wsparcie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO 2014-2020)

Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 lutego 2018 r. o godz. 12.00, w sali nr 4 Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5 –  formularz zgłoszeniowy. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 lutego 2018 r.

Spotkanie skierowane jest do: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją główną siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczna miejsc na spotkaniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór wniosków planowany jest od 19 do 26 marca 2018 r.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:
1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);
2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 500 000 PLN.

 Maksymalna intensywność wsparcia dla projektu objętego pomocą de minimis wynosi 70%.

 Partnerem spotkania jest Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK