Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Informatycy na wizycie studyjnej w firmie AIUT

Studenci kierunku informatyka uczestniczyli w wydarzeniu pn.: „wizyta studyjna w firmie AIUT”, które odbyło się w dniu 02.03.2018 w Gliwicach.

Podczas wizyty studyjnej w firmie AIUT organizowanej przez Biuro Karier PWSZ w Nysie w ramach projektu podnoszenia kompetencji studentów PWSZ w Nysie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, studenci z kierunku informatyka zrealizowali wszystkie założone merytoryczne efekty kształcenia.

Ponadto w ramach wydarzenia uczestnicy mieli możliwość poznania specyfiki pracy w różnych działach firmy AIUT, zapoznać się z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w pracy informatyka, poznać metody zastosowania pojazdów autonomicznych do usprawnienia procesu produkcji czy też metodykę budowania i oprogramowywania robotów wykorzystywanych w procesie produkcji.

Uczestnicząc w wizycie studyjnej studenci poznali środowisko pracy w firmie, dzięki czemu będą w stanie jeszcze podczas studiów zdobywać umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą im lepiej przygotować się do podjęcia pracy w firmie AIUT.


Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK