Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Festiwal FRIS – praktyczne wsparcie dla firm z regionu

W ramach ogólnopolskiego Festiwalu FRIS,  9 marca 2018 roku firma EBM Consulting przeprowadziła w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w PWSZ w Nysie warsztaty skierowanie do  przedstawicieli firm z regionu nyskiego. 

Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli praktyczne informacje na temat rozwoju pracowników i umożliwiania im wykorzystywania ich naturalnych predyspozycji w realizowaniu zadań.  Słuchacze poszerzyli swoją wiedzę o naturalnych predyspozycjach człowieka i ich wpływie na skuteczność w obszarze zawodowym. Zdobyli wiedzę na temat tego, jak zbudować efektywny zespół oraz co wpływa na komunikację w zespole i dlaczego czasami tak trudno się porozumieć.

Na spotkaniu uczestnicy poznali model FRIS, który jest polskim narzędziem do badania stylów myślenia każdego człowieka, opartym o 4 perspektywy poznawcze.

W związku z bardzo dużym zadowoleniem uczestników ze zrealizowanego szkolenia w przyszłości planowane są kolejne warsztaty w oparciu o model FRIS.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK