Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Wizyta studyjna w Schattdecor

Podczas wizyty studyjnej w firmie Schattdecor organizowanej przez Biuro Karier PWSZ w Nysie w ramach projektu podnoszenia kompetencji studentów PWSZ w Nysie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, studenci z kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zrealizowali wszystkie założone merytoryczne efekty kształcenia.

Ponadto w ramach wydarzenia uczestnicy mieli możliwość poznania specyfiki pracy w firmie Schattdecor oraz szczegóły dotyczące procesu rekrutacji jak i ścieżki rozwoju pracowników.

Uczestnicząc w wizycie studyjnej studenci dokładnie poznali środowisko pracy w firmie, dzięki czemu będą w stanie jeszcze podczas studiów zdobywać umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą im lepiej przygotować się do podjęcia pracy w firmie Schattdecor.

Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK