Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Studenci zarządzania i inżynierii produkcji na wizycie studyjnej w firmie Flytronic

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uczestniczyli w wydarzeniu pn.: „wizyta studyjna w firmie Flytronic”, które odbyło się w dniu 14.03.2018 w Gliwicach. 

Spółka Flytronic, działająca w ramach grupy WB, jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, którego przedsięwzięcia skupiają się wokół systemów rozpoznawczo-obserwacyjnych bazujących na bezzałogowych platformach latających. Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez firmę w zakresie elektroniki, informatyki oraz mechaniki charakteryzują się innowacyjnością na skalę międzynarodową.

Podczas wizyty studyjnej w firmie Flytronic organizowanej przez Biuro Karier PWSZ w Nysie w ramach projektu podnoszenia kompetencji studentów PWSZ w Nysie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, studenci z kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zrealizowali wszystkie założone merytoryczne efekty kształcenia.

Ponadto w trakcie wizyty studenci mieli możliwość zapoznania się ze specyfikacją przedsiębiorstwa, mogli zobaczyć proces produkcji bezzałogowych statków powietrznych oraz sprawdzić swoje umiejętności w symulatorze latania i obsługi statków powietrznych,  na którym szkolą się piloci Polskich Sił Zbrojnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK