Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Firmy podnoszą kompetencje w PWSZ w Nysie 

Nyska Uczelnia za jeden ze swoich głównych celów stawia sobie praktyczne kształcenie studentów na potrzeby rynku pracy. O wysokiej jakości i dużej wartości merytorycznej kształcenia świadczyć mogą dane uzyskiwane w badaniach losów absolwentów, ale również i sami pracodawcy którzy zwracają się do Uczelni o organizację dla nich specjalistycznych kursów.

W ramach takich działań Instytut Finansów i Biura Karier zorganizowały kurs z informatycznych programów księgowych ze szczególnym uwzględnieniem Pakietu INSERT NEXO. Praktyczne, 30 godzinne szkolenie poprowadzone przez pracownika naukowego instytutu, panią dr inż. Danutę Seretną-Sałamaj, skierowane do pracowników biura rachunkowego działającego od wielu lat na terenie Nysy, została bardzo wysoko ocenione przez uczestników, którzy podkreślali praktyczny aspekt przeprowadzanego kursu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK