Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Studenci opracowali na wakacjach koncepcje na wyróżniające się firmy

Kreatywnie, innowacyjnie i w międzynarodowym środowisku. 18 studentów z całego świata podczas Prishtina International Summer University w Kosowie, przy współpracy z doradcą zawodowym z PWSZ w Nysie, stworzyło pomysły na firmy, które planują uruchomić. 

W dniach od 9 do 20 lipca 2018 roku, studenci z Europy, Azji, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej pracowali w ramach międzynarodowych warsztatów Prishtina International Summer University 2018 zorganizowanych przez Uniwersytet w Prisztinie w Kosowie. Do przeprowadzenia jednego bloku warsztatowego pt.: How to Create an Outstanding Company, został zaproszony Bartłomiej Kozak, doradca zawodowy, specjalista z zakresu tworzenia startup’ów i rozwoju akademickiej przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody tworzenia koncepcji biznesowych – Business Model Canvas, trzy grupy warsztatowe wypracowały własne, nietypowe i wyróżniające się pomysły na firmę. W ramach poszczególnych etapów warsztatów międzynarodowe zespoły studentów stworzyły gotową, przetestowaną koncepcję na świetnie funkcjonujący biznes. Ciężka praca i zaangażowanie 18 uczestników doprowadziły do powstania wyróżniających się biznesów. Końcowy efekt prac przedstawiony został podczas podsumowania warsztatów, w formie krótkich wystąpień inwestorskich: Investor Pitch Desk, a wypracowane pomysły zostały bardzo dobrze ocenione. 

Studentów PWSZ w Nysie zapraszamy do uczestniczenia w warsztatach z zakresu tworzenia własnych wyróżniających się pomysłów biznesowych, które cyklicznie organizuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie. Najbliższe warsztaty już na jesień. Zapraszamy.

Ponadto dzięki współpracy Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie z Uniwersytetem w Prisztinie studenci z nyskiej Uczelni mają możliwość wyjazdu na studia do Kosowa oraz uczestniczenia w międzynarodowych warsztatach w nadchodzącym roku akademickim.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK