Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier AIP

Współpraca nauki z biznesem - VIII spotkanie Rady Biznesu PWSZ w Nysie

W ramach VIII spotkania Rady Biznesu PWSZ w Nysie, które odbyło się w dniu 17 maja 2018 roku, przedstawiciele Uczelni przedstawili zebranym najważniejsze informacje dotyczące bieżących wydarzeń na uczelni, planów rozwoju Uczelni w najbliższym roku akademickim oraz możliwości współpracy z przedsiębiorstwami z regionu nyskiego. Główne omawiane zagadnienia: 

  1. Rozwój kierunków magisterskich na Uczelni. Przedstawiono nowe kierunki, na których Uczelnia planuje uruchomić studia magisterskie.
  2. Konferencja „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Globalne firmy – lokalne wartości”. Przedstawiono szczegółowy program i cel konferencji. Zaproszono przedsiębiorców do uczestnictwa w konferencji.
  3. Badanie losów zawodowych absolwentów Uczelni. Przedstawiono podsumowanie najnowszego raportu z badania losów zawodowych, który dotyczył absolwentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017.
  4. Organizacja "Spotkań z Biznesem". W związku z wcześniejszymi uwagami członków Rady, aby na Uczelni organizowano również spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, które wdrażają i wykorzystują nowoczesne technologie, zaproponowano organizację cyklu „spotkań z biznesem”. Działania te będą się odbywały w ramach projektu PO WER 3.5. na realizację którego Uczelnia pozyskała dofinansowanie unijne.
  5. Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych. Omówiony został pełny zakres planowanych działań w ramach realizowanego na Uczelni projektu PO WER 3.5. Przedsiębiorcy bardzo pozytywnie ocenili cały projekt oraz wyrazili chęć włączenie się w realizację poszczególnych jego etapów.
  6. Grupa robocza przy RCTWiTI PWSZ w Nysie. Przestawiona została możliwość tworzenia w ramach Centrum Transferu Wiedzy branżowej / tematycznej grupy roboczej. Omówiono tematykę jaką może zajmować się grupa robocza oraz możliwości uzyskiwanego wsparcia w ramach współpracy z OCRG.
  7. Projekt Moto Power PO KL. Przedstawiony został projekt szkoleniowy dot. modelowych rozwiązań w branży motoryzacyjnej, opierający się na kształceniu młodzieży w ramach 5-tego poziomu kształcenia. W ramach pozyskanych środków finansowych Uczelnia wraz z firmą MEGA planują przeprowadzić 2 letni kurs szkoleniowy w systemie dualnym. W ramach kursu 20 uczestników będzie równolegle zdobywać wiedzę na Uczelni i odbywać płatną praktykę w firmie MEGA.
  8. Projekt pilotażowy praktyk studenckich. Przestawiona została informacja z realizacji projektu, w ramach którego 160 studentów odbywa płatne, 6-cio miesięczne praktyk podczas toku studiów. Omówiono pozytywne aspekty projektu i korzyści jakie przynosi on zarówno dla studentów jak i dla przedsiębiorców. Przedstawione zostały dalsze plany w tym zakresie, które zakładają pozyskanie środków finansowych na kolejny projekt praktyk. Przedsiębiorcy, którzy realizowali projektu w swoich firmach, również uznali go za bardzo wartościowy, pozwalający na pełniejsze zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu działań i procesów realizowanych w firmach.
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK