Kontrast:
Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier

Wizyta wykładowców PWSZ w Nysie w czeskiej firmie ONDRSTROJ

Przedstawiciele kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Nysie w składzie dr. inż. Mariusz Kołosowski - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr inż. Piotr Chwastyk - dyrektor RCTWiTI, odpowiedzialny za współpracę z przemysłem oraz mgr inż. Jacek Tomasiak - z-ca dyrektora Instytutu Nauk Technicznych odwiedzili czeskie przedsiębiorstwo Ondřejovická strojírna, a.s. w Zlatych Horach.

Firma ONDRSTROJ prowadzi produkcję niestandardowych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z normami czeskimi i międzynarodowymi. Produkcja odbywa się na indywidualne zamówienia klientów. Każdy wyrób wymaga precyzyjnie wykonanego projektu i wysokiej dokładności w procesie produkcji. Firma posiada wiele międzynarodowych certyfikatów gwarantujących wysoką jakość produkowanych wyrobów, dla osiągniecia których przeprowadza się dużą liczbę badań i testów jakościowych. Wśród dużego wachlarza produkowanych wyrobów są wymienniki ciepła, reaktory i kolumny dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetycznego, spożywczego i dla rafinerii. Z uwagi na duże rozmiary i ciężar produkowanych wyrobów dużym wyzwaniem dla firmy ONDRSTROJ są procesy logistyczne w zakresie dostarczania wyrobów do klienta.

Przedstawiciele Firmy Pan Ing. Roman Starek, członek zarządu i dyrektor oraz Pan Evžen Zondlak, przedstawiciel ISM Management, przedstawili naszym wykładowcom historię firmy, profil produkcji oraz zapoznali ze strukturą organizacyjną. Program wizyty obejmował również zwiedzanie zakładu, co pozwoliło zapoznać się z nowoczesnymi metodami realizacji procesu produkcji. Celem wizyty było nawiązanie bliższej współpracy z firmą, której profil produkcji wpisuje się w kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji. Podczas bardzo owocnego spotkania postanowiono, że współpraca z PWSZ w Nysie dotyczyć będzie przed wszystkim wspierania procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk i staży dla studentów, organizacji wizyt studyjnych czy też realizacji prac dyplomowych. Możliwa będzie również współpraca naukowa. W najbliższym czasie zostanie oficjalnie podpisana umowa o współpracę pomiędzy firmą Ondřejovická strojírna, a.s. w Zlatych Horach a naszą Uczelnią.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK