Kontrast:
Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier

Konferencja dla przedsiębiorców w RCTWiTI PWSZ w Nysie

Wsparcie dla przedsiębiorstw na inwestycje i usługi szkoleniowo-doradcze – to temat spotkania dla przedsiębiorców powiatu nyskiego i prudnickiego zorganizowanego w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie. Konferencję odbywającą się w ramach cyklu spotkań „Opolskie dla biznesu” zorganizowali: Nyska Regionalna Izba Gospodarcza wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie przy wsparciu PWSZ w Nysie. W konferencji uczestniczyli m.in.: poseł na Sejm RP Rajmund Miller, marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego - dr Piotr Wach, prezes Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej - Zbigniew Majka,  dyrektor OCRG - Roland Wrzeciono oraz JM Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie. Spotkanie w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie poświęcone było ofercie funduszy unijnych w województwie opolskim dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy otrzymali informację na temat wszelkich możliwych, dostępnych formach wsparcia dla firm: planowanych naborach i dotacjach, dostępnych już unijnych pożyczkach bez prowizji i opłat, dofinansowaniu do szkoleń czy usług specjalistycznych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK