Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

"Człowiek, Architektura, Środowisko - Wiedza i inspiracje!"

Miasto kompaktowe - rozwijające się wokół transportu publicznego, ruchu pieszego i jazdy na rowerze - jest jedyną, zrównoważoną środowiskową formą miasta. musi zwiększyć ilość i jakość dobrze zaprojektowanych, pięknych przestrzeni publicznych - zdrowych, bezpiecznych i pełnych życia. zaprojektowanych przede wszystkim z myślą o ludziach". Richard Rogers

Powyższy fragment przemowy Richarda Rogersa do książki Jana Gehla pt. "Miasta dla ludzi" w pełni oddaje sens pracy architekta. Człowiek, architektura, środowisko - tymi trzema słowami chcemy zwrócić uwagę na konieczność synergii działań wszystkich, którzy odpowiedzialni są lub chcą być za ochronę naturalnego i przyjaznego środowiska zbudowanego, w którym żyje człowiek.

To właśnie relacja pomiędzy formą i życiem jest warunkiem powstawania dobrej architektury - dobrej, to znaczy takiej, która jest wyrazem troski o człowieka, zrozumienia jego problemów i która prowadzi do stworzenia bezpiecznych i pełnych życia, zrównoważonych i zdrowych miast. Ludzki wymiar architektury oznacza nowy wymiar projektowania uwzględniający potrzeby ludzi - mieszkańców małych i dużych miast - w którym wzmocniona zostać musi rola społecznej przestrzeni jako miejsca spotkań i otwartego, demokratycznego społeczeństwa.

Miasto zdrowe to nie tylko możliwość ruchu pieszego i jazdy na rowerze. Bez wątpienia. Bezdyskusyjnym i oczywistym elementem zintegrowanej polityki zdrowego miasta stać się musi również wzmożona ochrona środowiska naturalnego. Jego ochrona wiąże się nierozerwalnie z rozwojem systemów transportu publicznego, z zaproszeniem do chodzenia lub korzystania z roweru, do podnoszenia poziomu aktywności mieszkańców.

Zielona możliwość poprawia zarazem "stan środowiska i gospodarki miasta", redukując tym sposobem zapotrzebowanie na zużycie zasobów energetycznych, produkcji szkodliwych substancji, zmniejszając tym samym poziom hałasu.

Zdrowe miasto to miasto bezpieczne, pełne życia w jego przestrzeniach publicznych, konsumujące uroki społecznej i kulturalnej oferty miasta. Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że architektoniczny krajobraz to tło dla doświadczeń życia, w mieście stymulowanych głównie ludzkimi zachowaniami i ich twarzami, kolorami i odczuciami przestrzeni, w której najważniejszy jest CZŁOWIEK. To on jest największą radością, nic nie jest od niego ważniejsze i bardziej pociągające!

Linki do bardziej szczegółowych informacji na stronie A&B:

 
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK