Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Od marca 2016 roku do maja 2017 roku trwały prace konserwatorskie nad dwiema barokowymi rzeźbami pochodzącymi z Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Nysie znajdującego się na Rynku Solnym. Prace nad przedstawieniami jezuickich świętych, Karola Boromeusza i Ferdynanda Kastylijskiego, realizowane były we współpracy Muzeum Powiatowego w Nysie i Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie z funduszy Starostwa Powiatowego w Nysie. Renowację wykonały absolwentki kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Panie Ewelina Małyk i Wioletta Szydłowska. Nadzór nad pracami sprawowały Pani Renata Szelwach i Pani Jolanta Dudała z Muzeum Powiatowego w Nysie.

Drewniane rzeźby zostały poddane licznym zabiegom konserwatorskim, m.in. oczyszczeniu, wzmocnieniu strukturalnemu, uzupełnieniu ubytków oraz scaleniu kolorystycznemu. Miały one na celu przywrócenie ich dawnej świetności i jednocześnie zatrzymanie postępującego procesu destrukcji.

Ostatnio pracę konserwatorów można było oglądać w czasie Nocy Muzeów, 13 maja w budynku Muzeum Powiatowego w Nysie.

Zachęcamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez Panią Anetę Konik, dotyczącego prac konserwatorskich przy obu obiektach.

https://www.youtube.com/watch?v=gP2bleLYd1g

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK