Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Spotkanie informacyjne E-RIHS.PL

Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Narodowym E-RIHS.PL zaprasza do udziału w 2gim warsztacie informacyjnym dla uczestników konkursu MOLAB/FIXLAB PL, który odbędzie się 20 czerwca 2017 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS PL jest polską rozproszoną infrastrukturą dla badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi. Członkami konsorcjum jest 13 wyższych uczelni akademickich i jednostek naukowych.
E-RIHS PL poprzez swoje Platformy badawcze oferuje zainteresowanym instytucjom kultury i nauki, firmom konserwatorskim i osobom fizycznym prowadzącym badania naukowe możliwość skorzystania z nowoczesnej infrastruktury badawczej Konsorcjum.
Dostęp do infrastruktury jest bezpłatny i odbywa się na podstawie wewnętrznego konkursu projektów badawczych.
Platformy badawcze oferowane przez E-RIHS PL:
. MOLAB PL: umożliwia dostęp dysponentom dzieła sztuki do najwyższej klasy aparatury badawczej, przy czym badanie realizowane jest w miejscu przechowywania obiektu przez mobilny zespół badawczy,
. FIXLAB PL: umożliwia dostęp do aparatury badawczej niepodlegającej przemieszczaniu - badanie zlokalizowane jest w miejscu instalacji aparatury

Celem spotkania, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego jest przedstawienie warunków udziału w konkursie oraz zaprezentowanie przez ekspertów Konsorcjum oferowanych metod badawczych i ich zastosowań w obszarze badań dziedzictwa kulturowego.

Konkurs zostanie otwarty 15 lipca 2017, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2017, natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas 17 edycji konferencji "Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków", która odbędzie się w dniach od 7 do 8 grudnia 2017 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje o Konsorcjum i warunkach konkursu znajdują się na stronie internetowej Konsorcjum E-RIHS PL:
www.e-rihs.pl lub www.fizyka.umk.pl/~erihs

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK