Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Szkolenie z nowoczesnych technik konserwatorskich

W dniach 21 i 26 września 2017 w Centrum Badawczo-Edukacyjnym Konserwacji Zabytków odbyło się szkolenie z zakresu nowoczesnych technik konserwatorskich, w którym uczestniczyła studentka wrocławskiej ASP, katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła, pani Natalia Dzidowska. Szkolenie odbyło się w ramach współpracy CBEKZ z Muzeum Powiatowym w Nysie, gdzie pani Natalia odbywała praktyki studenckie.

Szkolenie obejmowało dwa bloki tematyczne (teorię i praktykę): wykorzystanie laserów do czyszczenia obiektów zabytkowych oraz analiza konserwatorska próbek z użyciem elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM EDS).

 

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK