Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

W dniach 26 i 27 października 2017 w Centrum Badawczo-Edukacyjnym Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie, odbyły się warsztaty poświęcone zastosowaniu lasera w oczyszczaniu zabytków oraz analizie konserwatorskiej z użyciem mikroskopu skaningowego. W warsztatach udział wzięli studenci i wykładowcy kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Specjalizacji Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz studenci Instytutu Architektury PWSZ w Nysie.

W ramach warsztatów pracownicy CBEKZ, dr Katarzyna Stefańczyk i Łukasz Gadomski, przeprowadzili wykłady dotyczące zagadnień mikroskopii skaningowej i zastosowania lasera w konserwacji zabytków po których uczestnicy mogli sprawdzić uzyskaną wiedzę teoretyczną w praktyce. Próby z zastosowania w/w technologii zostały przeprowadzone na próbkach, które zostały przywiezione przez uczestników warsztatów.

English
On 26 and 27 October 2017 at the Research and Education Center for Art Conservation and Renovation in the Nysa, workshops were held under subject of the use of lasers in the cleaning of monuments and conservation analysis using scanning microscope. The workshop was attended by students and lecturers of the Conservation and Restoration of Art Works in the Specialization of Ceramics and Glass Conservation and Restaurant from the Academy of Fine Arts in Wrocław and students of the Institute of Architecture of the University of Applied Sciences in Nysa.

As part of the workshop, CBEKZ employees Katarzyna Stefańczyk and Łukasz Gadomski conducted lectures on scanning microscopy and laser applications in preservation of monuments after which the participants could check the obtained theoretical knowledge in practice. Attempts to use the above mentioned technologies were carried out on samples that were brought by workshop participants.

 

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK