Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

W dniu 12 kwietnia 2018 r., w Brukseli, odbędzie się końcowe seminarium projektu NXT - Making a Living from the Arts in 2025, prowadzone w ramach stowarzyszenia ELIA przez Culture Action Europe oraz BOZAR, Centre for Fine Arts Brussels.

Seminarium NXT to impreza mająca na celu przedstawienie zmian i wyzwań dokonujących się w sektorze przedsiębiorczości w kierunkach sztuki, które zostały określone w ciągu trzech lat trwania projektu. Partnerzy przedstawią główne wyniki projektu i dokument przedstawiający stanowisko oraz główne zalecenia projektowe dla decydentów i Komisji Europejskiej.

Ostateczne rezultaty projektu NXT oparte zostały na badaniach, w których zebrano opinie około 200 zainteresowanych stron, które obejmują 9 studiów przypadków zarówno z instytucji szkolnictwa wyższego jak i ośrodków kreatywnych.

Osoby zainteresowane odsyłamy na strony ELIA, gdzie można uzyskać więcej informacji oraz zarejestrować się na to wydarzenie: http://www.elia-artschools.org/activities/nxt/nxt-project-seminar

 
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK