Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Polskie konsorcjum dla badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi E-RIHS PL, poprzez swoje platformy badawcze: MOLAB PL/FIXLAB PL oferuje zainteresowanym instytucjom kultury i nauki oraz firmom konserwatorskim spoza Konsorcjum dostęp do infrastruktury Konsorcjum. Dostęp do infrastruktury jest bezpłatny i odbywa się na podstawie wewnętrznego naboru projektów badawczych.

Nabór wniosków odbywa się raz w roku – najbliższy zostanie otwarty w czerwcu 2018.

Aby ułatwić potencjalnym uczestnikom konkursu wybór najbardziej odpowiedniej metody, odbędzie się spotkanie z ekspertami Konsorcjum  w  dniu  12 czerwca 2018 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  Podczas tego spotkania omówione zostaną warunki udziału, przedstawione mniej popularne z proponowanych technik badawczych oraz zaprezentowane wybrane rezultaty uzyskane w poprzednich edycjach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba uczestników  jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły na stronie http://www.e-rihs.pl/index.php/aktualnosci/

 

 
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK