Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

W dniach 17-18.05.2018r, pracownik CBEKZ Katarzyna Stefańczyk, wzięła udzial w konferencji 7th Meeting 'X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage', która odbyła się na Wydziale Chemii Uniwesytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Komisję Krystalografii w Sztuce i Dziedzictwie Kulturowym Międzynarodowej Unii Krystalografii.

To cykliczne spotkanie ma na celu promocję i rozwój zastosowania promieniowa rentgenowskiego do badania obiektów dziedzictwa kulturowego. Stanowi również forum wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami w dziedzinie nowoczesnych technologii i specjalistów z branży muzealniczej (historyków sztuki, konserwatorów i kustoszów), przyczyniając się do rozpowszechniania wyników najnowszych badań nad dziełami sztuki.

W roku bieżącym, głównym zagadnieniem były możliwości użycia promieniowania synchrotronowego w badaniach obiektów dziedzictwa kulurowego.  Nie zabrakło także innych technik badawczych: radiograficznych, elektronowej mikroskopii skaningowej oraz nieniszczących metod spektroskopowych. Omawiano wyniki badań obrazów, pigmentów, monet, grotów, atramentów, witraży i in.

Podczas konferencji zostały przedstawione konkluzje z badań nad ustaleniem autorstwa zabytkowego pentaptyku, których część wykonywana była skaningowym mikroskopem elektronowym  w PWSZ w Nysie, w ramach umowy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Uczestnicy mieli okazję odwiedzić Muzeum Narodowe w Krakowie, gdzie szeroko dyskutowano zagadnienia badań obrazu oraz zabezpieczeń klimatycznych ekspozycji "Damy z gronostajem" Leonardo da Vinci. Zwiedzili także Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

 

 
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK