Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w V edycji sesji konserwatorskiej, poświęconej w tym roku szeroko pojętym zagadnieniom konserwacji skarbczyków, sejfów i ich mechanizmów zabezpieczeń, która odbędzie się 8 listopada 2018 roku.

Tym razem interesują nas nie tylko sposoby konserwacji elementów metalowych, ale również sposoby ich rekonstrukcji. Bezpośrednią inspiracją do zorganizowania sesji jest konserwacja okutej skrzyni, prowadzona przez firmę Maximus z Krakowa. Ponieważ sesje konserwatorskie w MGPE stały się forum wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów – konserwatorów praktyków, pracowników muzeów oraz reprezentantów służb konserwatorskich, chcielibyśmy, aby w jej trakcie zostało poruszone szerokie spektrum tematów – od teorii konserwacji, poprzez prezentację konkretnych realizacji, do problemów związanych z rekonstrukcją i jej praktycznymi oraz teoretycznymi aspektami.

Nasze zaproszenie adresujemy szczególnie do reprezentantów środowiska: konserwatorów dzieł sztuki, rzemieślników zajmujących się szeroko pojętym ślusarstwem i kowalstwem, historyków sztuki, muzealników oraz innych specjalistów zajmujących się wymienioną wyżej problematyką.

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 3 września 2018 roku na adres: kasperczyk@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej, w wysokości 30 zł (obejmuje materiały konferencyjne, obiad, napoje, druk referatu): 14 września 2018 roku (nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: Sesja konserwatorska – Zamknij, schowaj, ukryj …, imię i nazwisko Prelegenta).

Szczegółowy program sesji konserwatorskiej zostanie udostępniony na stronach internetowych organizatorów w pierwszej połowie października 2018 roku. Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«”. Termin przesyłania artykułów upływa 15 stycznia 2019 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz periodyku, w którym tekst zostanie opublikowany.

 Organizatorzy konferencji:

dr Agnieszka Przybyła-Dumin
dr Przemysław Nocuń
mgr Irmina Kasperczyk-Hajdus
mgr Damian Adamczak

Formularz zgłoszenia na stronie: http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/zapraszamy-udzialu-w-v-sesji-konserwatorskiej-pt-zamknij-schowaj-ukryj-skarbczyki-sejfy-ich-kunszt-slusarski-problematyka-konserwatorska/

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK