Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska oraz Urząd Miasta Krakowa zapraszają na ogólnopolską konferencję, zorganizowaną w 100-lecie powstania niepodległych służb ochrony zabytków w Polsce, „Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości”, która odbędzie się w dniach 10 – 11 grudnia 2018 roku, w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa, przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie.

Niespełna 21 lat niepodległości od 1818 do 1939 to okres niezwykły nie tylko pod względem restytucji polskiej państwowości i instytucji ją realizujących, ale także fenomenalnej, powszechnej konsolidacji wszystkich warstw społecznych wokół idei restauracji, konserwacji, dalszego trwania i rozwoju narodowego dziedzictwa kulturowego. Nie bez powodu, rozwijana jeszcze na terenach dawnej Rzeczpospolitej, koncepcja nie tyle ochrony monumentów ile ochrony „zabytków” – a więc rzeczy należących do wielkiej przeszłości, ale zapomnianych, zagubionych czy utraconych stała się wiodącym nurtem w Dekrecie Rady Regencyjnej, akcentującym aspekt identyfikacji narodowej i edukacji historycznej.

Planowana konferencja ma z jednej strony właśnie charakter refleksji historycznej, ale z drugiej strony ma stać się próbą spojrzenia na ideę ochrony naszego dziedzictwa kulturowego z perspektywy nowej cywilizacji, opartej na powszechnej globalizacji, uniwersalizacji, czy nawet substytucjonalności wartości. Musimy mieć świadomość potencjalnych zagrożeń jakie teraźniejszość i przyszłość może przynieść przeszłości zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Ta konferencja ma być impulsem do poszukiwania istoty nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego, rozumianego w wymiarze pełnego autentyzmu substancji, a także ontologicznie i holistycznie. Dlatego organizatorzy liczą na szeroki udział młodej generacji naukowców, profesjonalistów, teoretyków i praktyków.

PROBLEMATYKA:

  1. RETROSPEKCJA: doświadczenia z przeszłości

Celem paneli 2, 3, 4, 5, 6 i 7 jest wypracowanie założeń dla nowoczesnego i sprawnego systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście wyzwań przyszłości.

  1. PRZESTRZEŃ KULTUROWA: jak chronić i utrwalać ład przestrzenny, ochrona krajobrazu kulturowego, doskonalenie instrumentów zarządzania przestrzenią, planowanie jako prawna forma ochrony przestrzeni
  2. AUTENTYZM DZIEDZICTWA: oryginalność dziedzictwa, nośniki autentyzmu, dychotomia: nowe – stare, uniwersalne kryteria UNESCO – ICOMOS, regionalizm, tożsamość, pamięć, dziedzictwo materialne i niematerialne
  3. ROZWÓJ POPRZEZ KONTYNUACJĘ: dziedzictwo na obszarach zurbanizowanych i rozwijających się, układy miejskie, wiejskie i zespoły osiedleńcze – prawo dobrej (zrównoważonej) kontynuacji
  4. METODOLOGIA I NARZĘDZIA TECHNICZNE OCHRONY: identyfikacja, dokumentacja i interpretacja dziedzictwa, systemy waloryzacji, nowe techniki i technologie ochrony
  5. PRAWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: teoria i praktyka, metody legislacji, procedury
  6. SAMORZĄD TERYTORIALNY: świadomość wartości dziedzictwa, rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju regionalnym, lokalne formy ochrony

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia na stronie: http://konserwacja.pk.edu.pl/100lecie/

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK