Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Organizatorzy:

 • Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych
 • Państwowe Muzeum Archeologiczne
 • Wydawnictwo Malamut

zapraszają na konferencję Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, AChwOZ'XVIII,  w dniach 6-7 grudnia 2018 roku, która odbędzie się w Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101.

Wykłady zaproszone wygłoszą:

 • Prof. Bernhard Blümich (RWTH Aachen University, Institut fuer Technische
  und Makromolekulare Chemie)
 • dr hab. Tomasz Sawoszczuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra
  Mikrobiologii)

Osoby planujące prezentacje (ustne lub plakatowe) proszone są o zgłaszanie wystąpień wraz ze streszczeniem do 6 listopada 2018 r.
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa do 14 listopada 2018 r. Planuje się, że streszczenia wystąpień prezentowanych na konferencji, jak i streszczenia plakatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 300,00 zł (brutto)
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do Warszawy.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: http://www.analizazabytkow.pl/

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK