Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Serdecznie zapraszamy na 7. konferencję interdyscyplinarną ALMA poświęconą badaniom, technologii, historii i renowacji sztuk pięknych. Konferencja odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bratysławie na Słowacji w dniach 16-18 października 2019 r.

Spotkanie organizowane jest przez instytucje założycielskie laboratorium ALMA, tj. Akademię Sztuk Pięknych w Pradze i Instytut Chemii Nieorganicznej Czeskiej Akademii Nauk, we współpracy z Wydziałem Technologii Chemicznej i Żywności Słowackiego Uniwersytetu Technologicznego w Bratysława, Akademia Sztuk Pięknych i Wzornictwa w Bratysławie i Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie. Komitet programowy składa się z przedstawicieli krajów Europy Środkowej - Polski, Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Językiem spotkania jest angielski.

Konferencja jest otwarta dla naukowców z dziedzin nauk przyrodniczych i materiałowych, sztuki i nauk humanistycznych, a także konserwatorów, artystów i ekologów zainteresowanych współczesnymi badaniami naukowymi w tej dziedzinie i jej zastosowaniem w praktyce. Konferencja nosi tytuł „The Color Theme” i dotyczy interdyscyplinarnej roli kolorów w dziedzinie sztuk pięknych rozumienie kolorów (poprzez percepcję, analizę chemiczną i technikę ewolucji malarstwa), (iii) zmianę kolorów (obejmujących wszystkie aspekty degradacji i rolę patyny) i wreszcie (iv) przywracanie kolorów - od lokalnych retuszów do rekonstrukcji w tym wirtualne).


Rejestracja na konferencję ALMA 2019 jest już otwarta na https://www.alma-lab.cz/pl/alma-conference-2019. Tam możesz również przesłać swoją prezentacje ustną lub plakatową. Materiały z konferencji zatytułowanej Acta Artis Academica znajdują się w międzynarodowej bazie danych ISI Proceedings (Web of Science). Pytania dotyczące rejestracji można przesyłać na adres e-mail kontaktowy alma2019@alma-lab.cz.

 

 
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK