Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

W dniu 03.03.2020 na zamku Piastwów w Brzegu odbyła się konferencja " Jak chronić zabytki dzidzictwa kultury" zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, Urząd Gminy Pokój, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie
w ramach realizowanego projektu:

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno – informacyjne  
w województwie opolskim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V,  Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury.

W czasie konferencji Uczestnikom zaprezentowano szereg wykładów, w których zainteresowani, w tym przede wszystkim samorządowcy mogli dowiedzieć się, co należy wykonać przed pracami konserwatorskimi czy jak i skąd pozyskiwać fundusze zewnętrzne na remont zabytkowych budowli.

 

 

foto portal www.brzeg24.pl

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK