Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KONSERWATOR (adiunkt, asystent konserwatorski)

 

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Praca w pełnym wymiarze czasu

Godziny pracy: 7:00 – 15:00

Stanowisko: Konserwator (adiunkt, asystent konserwatorski)

Wymagania:

  • Ukończenie jednolitych studiów magisterskich w zakresie konserwacji dzieł sztuki
  • Wiedza i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i praktycznym konserwacji/restauracji obiektów, zwłaszcza etnograficznych
  • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz projektowania i realizacji prac badawczych i konserwatorskich
  • Atutem będzie doświadczenie zawodowe w konserwacji, zwłaszcza obiektów etnograficznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • Konserwacja i renowacja obiektów etnograficznych w pracowni oraz na terenach ekspozycyjnych
  • Konserwacja zachowawcza oraz naprawy (współpraca z rzemieślnikami)
  • Konserwacja pełna muzealnych obiektów etnograficznych
  • Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej (karty konserwatorskie, dokumentacja opisowo-fotograficzna)

Wymagane dokumenty:

  • Skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
  • CV

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.);

 

Bliższych informacji udziela Elżbieta Oficjalska – kierownik Działu kultury Materialnej i Folkloru; poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00; tel. 774743021; 774572349 wew. 121

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać do dnia  31.07.2020 r. do. godz. 15.00, na adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

 

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK