Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Celem konferencji jest:

Wspieranie europejskiej mobilności i współpracy między studentami i pracownikami; zwiększenie rozwoju Europy jako społeczeństwa wielokulturowego i promowanie koncepcji, zgodnie z którą badania naukowo-kulturowe muszą stanowić integralną część społeczeństwa; promowanie międzynarodowych sieci między uniwersytetami, instytutami szkoleniowymi i firmami w celu stworzenia możliwości długoterminowej współpracy; stworzyć sprzyjające warunki dla młodych absolwentów do wejścia w świat pracy; wykazanie wpływu nowych technologii w sztuce i tego, jak można je wykorzystać do innowacyjnego nauczania i uczenia się; oraz nawiązywanie kontaktów i współpracy między instytucjami w świecie akademickim i świecie pracy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę  organizatora: http://www.florenceheritech.com/introduction/

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK