Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dr Grzegorz Chmielewski z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie absolwentem Szkoły Prawa Słowackiego!

W roku akademickim 2020/2021, dr Grzegorz Chmielewski, adiunkt Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Nysie uczestniczył w organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz słowacki Instytut Nauk Prawnych Słowackiej Akademii Nauk - Szkole Prawa Słowackiego. W jej ramach zaliczył kurs języka słowackiego, kursy z zakresu prawa słowackiego dotyczące: historii państwa i prawa słowackiego, prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa spółek, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.

Wszystkie kursy i zaliczenia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę (w tym Rektora Uniwersytetu Komenskeho w Bratysławie, czy też słowacką Rzecznik Praw Obywatelskich) odbywały się w języku słowackim. Także w tym języku odbył się ustny egzamin końcowy zaliczony na ocenę bardzo dobrą Osiągnięte wyniki uplasowały dra G. Chmielewskiego w ścisłej czołówce absolwentów.

25 czerwca 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się wręczenie dyplomów dla absolwentów Szkoły Prawa Słowackiego.

Gratulujemy!

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK