Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wydział Nauk Ekonomicznych PWSZ w Nysie został Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L.

Certyfikaty ekonomiczne EBC*L (European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek. Jest to certyfikat, który jest uznawany w ponad 30 krajach świata. Certyfikat EBC*L to świadectwo potwierdzające w sposób jednoznaczny kwalifikacje ekonomiczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Certyfikaty wydawane są przez Międzynarodowe Centrum Certyfikacyjne EBC*L w Wiedniu (Austria). Status akredytowanego ośrodka oraz prawo do organizowania kursów przygotowawczych i przeprowadzania egzaminów EBC*L w Polsce posiada tylko kilka Uczelni w tym PWSZ w Nysie.

Certyfikat EBC*L to świadectwo potwierdzające kwalifikacje ekonomiczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Egzamin EBC*L jest często nazywany „maturą z ekonomii”, a jego posiadanie potwierdza:

  • praktyczną wiedzę ekonomiczną przede wszystkim z zakresu znajomości sprawozdań finansowych, umiejętności przeprowadzania analizy wskaźnikowej firmy, rachunku i kalkulacji kosztów oraz znajomości obecnie obowiązującego prawa spółek,
  • posiadanie kompetencji w zakresie wykonywania biznes planu, controllingu, weryfikacji efektywności inwestycji, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi,
  • posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i marketingu.

Niezależny, przygotowywany poza Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L egzamin sprawdzający zdobytą wiedzę, prowadzący do otrzymania certyfikatu EBC*L jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Centrum Kompetencji Biznesowych (International Centre of Business Competence) w Wiedniu jak również Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych.

Certyfikat EBC*L to świadectwo wydawane w języku angielskim (wcześniej certyfikaty wydawane były w języku niemieckim) przez niezależne Międzynarodowe Centrum EBC*L w Wiedniu.

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK